2021 06 07

Skyldig tills du själv bevisat motsatsen

De flesta västerländska rättssystem motsätter sig omvänd bevisbörda, dvs att den åtalade ska bevisa att hon är oskyldig. Istället är det upp till åklagaren att bevisa att brott begåtts och huruvida svaranden är skyldig. Man är oskyldig till motsatsen bevisats. Det kan tyckas vara en obetydlig och meningslös princip, men så är det inte. Utan …   ►