2021 03 16

De universella principernas nedgång och fall

Det är en utmaning att ena människor kring gemensamma mål. I näringslivet brukar man ibland prata om företagskultur, där nyanställda influeras och lärs upp av äldre medarbetare. Religion är en annan väg till delade värderingar, även vissa politiska och filosofiska inriktningar. Att därutöver lyckas med konststycket att ena alla människor på jorden för ett och …   →