2019 07 31

Förbättringsideologiernas slutgiltiga dilemma

Den första vågen av frihetligt tankegods som väcktes i Storbritannien på 1600-1700-talen ledde till en ny ordning, där köpmännen istället för krigaradeln tog makten. Detta skedde delvis på grund av ett skifte i ekonomin, det var helt enkelt mer effektivt att ägna sig åt handel och tillverkning, än att kriga och driva feodala storjordbruk. Man …   ►