2016 06 07

Envälde, aristokrati och folkvälde

Vår politiska karta, där vi kallar de konservativa för höger och de progressiva för vänster, har sitt ursprung i den franska nationalförsamlingen, ursprungligen ett revolutionärt råd – där samhällsbevararna satt till höger och omstörtarna till vänster. Nåväl, den politiska utgångspunkten var måhända inte den bästa. Frankrike hade en tradition av envälde bakom sig. Och det …   ►