2015 09 20

Var är EU:s ledarskap?

Vi befinner oss mitt i en enorm flyktingskris. Tusentals människor har lämnat Mellanöstern pga oroligheter och fattigdom för att söka lyckan i Europa. EU:s gränsländer orkar inte med trycket, och direktiven om huruvida flyktingarna ska skickas vidare eller ej verkar skifta för varje dag som går. Murbyggarna i Ungern, släppte precis igenom ännu fler busslaster …   ►