2013 10 03

Vilka amerikanska myndigheter kommer att stängas?

På grund av misslyckade budgetuppgörelser kommer stora delar av den amerikanska statsapparaten att stängas temporärt. Vad händer med CIA och det kritiserade NSA? Så här står det färskt från Wikipedia: Intelligence agencies will continue to operate but 70% of the civilian workforce will be furloughed. Reuters reported that the Central Intelligence Agency will furlough approximately 12,500 employees. …   →