2013 07 31

Vad är den Europeiska unionen?

Jag är ingen beundrare av storskaliga statliga infrastrukturprojekt, men jag vet att många EU-förespråkare är det. Och EU handlar ju i grund och botten om fri rörlighet av människor, kapital, varor och tjänster. Var är den moderna motorvägen som binder samman öst och väst? Var är snabbtåglinjen från Paris till Athen? Från Talinn till Valencia? …   ►