2012 09 24

Den kinesiska bubblan

Nedgång i konjunkturen, upplopp i fabriker, protester mot japaner i konflikt gällande en omstridd ögrupp, omfattande avslöjanden om fuskbyggen. Samt att kommunistpartiet snart ska utse en ny ledning, i bakgrund mot en rad politiska skandaler och oegentligheter. Lägg därtill ett ihåligt vårdsystem och rättsväsende. Håller världens största bubbla på att spricka? Det outtalade kontraktet mellan folket …   →