2012 06 28

Peak oil-rörelsen

Olja är en icke förnyelsebar fossil energikälla. Råoljan som pumpas upp ur marken kommer att ta slut någon gång. Om detta är de flesta överens. Många bryr sig inte så mycket om oljereserverna och när de kommer att ta slut. Modern forskning kommer säkert att reda ut energiproblematiken. Mänskligheten kommer att leva vidare med nya energikällor. …   ►