2012 05 08

Grekerna uppfann demokratin – och återinför den igen

Jag röstade för EG, en sammanslutning av ett antal europeiska stater med frihandelsavtal och fri rörlighet mellan gränserna. EU är något helt annat, med ett gemensamt parlament, som mer eller mindre ersätter våra valda ledare och toppstyr våra länder och regioner. Insynen i lagstiftningsprocessen är undermålig, och medborgarnas intresse för vad som händer i Bryssel …   ►