2012 02 23

Har dagens skolsystem en framtid?

I Sverige finansieras skolväsendet av skattepengar. Skolorna är delvis drivna av staten, delvis drivna av privata entreprenörer, dvs friskolor. Pengarna kommer i bägge fall från skatteuttaget. Det finns i princip inga helt privata skolor. Friskolor jobbar på entreprenad åt kommunen/staten. Incitamentet är valfrihet, konkurrens, effektivisering, samt driva verksamheten i vinstdrivande syfte. Det sistnämnda är kontroversiellt …   ►