2011 06 21

Ska EU tvångsförvalta olydiga stater?

För att en gemensam valuta ska fungera smärtfritt krävs en gemensam finanspolitik och en gemensam centralbank, något som i dagsläget saknas i EU. Istället har medlemsländerna ett finansiellt regelverk som de ska hålla sig till, och om alla sköter sig säkras den gemensamma valutan. I praktiken är det emellertid svårt för 27 skilda länder, kulturer …   →