2011 03 18

Västvärlden har tröttnat på Kadaffi

FN:s säkerhetsråd har slutligen enats om ett flygförbud över Libyen, vilket innebär att Kadaffis flyg inte längre kan bomba rebellerna utan att en tredje part kan lägga sig i. Det rör sig om timmar innan utländskt flygvapen kommer till rebellernas undsättning. Varför har vi velat så länge, kan man fråga sig? Vi i väst har …   ►