2010 10 31

Bjudresor och bruna kuvert

Ofta klagar vi på att våra politiker är ”broilers”, att de gått från ungdomsförbund till riksdag utan någon erfarenhet från arbetslivet. Härigenom skapas en politisk aristokrati, där politiker har blivit till ett yrke, och inte ett tidsbestämt förtroendeuppdrag. I fallet Sofia Arkelsten (m), som varit styrelseordförende i Sweco, anses däremot bakgrunden från näringslivet vara en …   ►