2010 10 03

Kan och bör EU-motståndet organiseras?

Henrik Alexandersson skriver intressant om Sveriges hållning gentemot EU, och hur ett eventuellt motstånd kan eller bör organiseras. Han målar upp tanken om ett utträde, där man ändå skulle behöva leva efter EU:s regler men inte själva kunna påverka. Ett annat scenario vore att arbeta mot EU inifrån, ett långt och förmodligen fruktlöst arbete som …   →