2010 09 22

Är socialdemokratin irrelevant?

Socialdemokratin genomlider en kris i hela Europa. Partierna tappar stöd och brottas med fundamentala existentiella frågor – vilken politik ska de föra, vilka ska de rikta sig till? Är socialdemokratins uppdrag genomfört? När arbetarna förvandlats till tjänstemän kanske klasskampsretoriken inte längre är relevant? Måhända är det de marxistiska rötterna som skrämmer väljarna. Har socialismen svaret …   ►

Alla röster räknas

Ibland är vi uppgivna och tycker att demokratiapparaten är för komplex, att makten är för långt bort från våra närområden, att vår lilla röst inte räknas. Spelar det någon roll vilka jag röstar på? Mitt bidrag är obetydligt. Jag kan knappast påverka. Just sitter det folk som frenetiskt räknar utlands- och sena förtidsröster, och det …   ►