2009 10 13

Maktlöshet över att förverkliga sitt livsprojekt

Jag hittar följande högintressanta citat från socialdemokraten Erik Laakso, via Apelsineld. En sak som för mig gör att lyckan kan ha svårare att tränga fram handlar om maktlöshet, maktlöshet över att förverkliga sitt livsprojekt oavsett hur det ser ut. Som Palme sa i sin föreläsning på Harvard 1984: “Samhället med dess institutioner är till för …   →

FRApperande okunnigt

Riksdagsledamöterna är okunniga om FRA-lagen. Minimaliteter gör en bra sammanställning, ett citat därifrån: Påstående: FRA får bara spana på ”yttre militära hot” och liknande. FEL. Inom den så kallade ”utvecklingsverksamheten” får FRA samla in obegränsat med data, efter eget huvud, med den enda begränsningen att FRA måste anse att det är ”nödvändigt”. Läs ”mer på …   →

Aftonbladet tar från de fattiga och ger till sig själva…

Apropå Aftonbladets artikel om att regeringen tar från de sjuka – ger till de friska. Vill man generalisera har ersättningarna i sjukförsäkringen alltså höjts för de personer som har lägst ersättning (120 000 förtidspensionärer) och sänkts något för de personer som har högst ersättning. För de allra flesta – som finns däremellan – har ersättningsnivåerna …   →