2009 10 09

SVT rasar mot moderaterna!

De moderata riksdagsmännen Jan R Andersson och Peder Wachtmeister vill tillsätta en oberoende opolitisk utredning gällande SVT:s innehåll, de tycker att kanalens nyhetsförmedling är vänstervriden. Medarbetare på SVT rasar, man jämför med Berlusconis Italien, där televisionen anses vara regeringsstyrd. I praktiken finns redan en opolitisk aktör som granskar programutbudet, och det är Granskningsnämnden, som lyder …   ►