2009 03 24

LO-boss i fritt fall

LO-bossen Wanja Lundby-Wedin sitter i AMF:s styrelse. Ändå kände hon inte till förre vd:ns väl tilltagna pension. Hon känner sig dessutom lurad. Och nu börjar fackförenings-medlemmarna att surna till. Jag antar att ridån är på väg ner? Jag välkomnar en debatt om fackföreningarnas roll i samhället. Om hur de bör verka, och hur de bör …   ►