2008 07 08

En av tretton

Sverige hyser en av världens 13 s k rotservrar, Autonomica/NORDUnet. Den drivs av Netnod, här dirigeras stora delar av europas och världens internetrafik. De flesta rotservrarna ligger i USA, samt en i Canada, en i Storbritannien och en i Japan. Om vi leker med tanken att någon (eller några) skulle vara intresserade av att reglera …   →