2008 05 06

Att kalkylera med mord

Om straffet för att ta någons liv blott är ett år, då bör vi vara beredda på att vissa kommer att kalkylera med risken. Ja, det kanske till och med blir värt att förlora ett år av sitt liv för att få bort en misshaglig individ. Speciellt om det rör sig om stora pengar, hat …   →