2008 01 18

Politikerna bränner våra pengar

Lanstinget har tydligen sysslat med ett enormt IT-experiment, som kostat skattebetalarna uppåt 500 miljoner kr. Projektet anses misslyckat och saknar proportion till den verkliga nyttan. Pengarna hade räckt till att anställa närmare 1000 grundskolelärare under ett år, som en jämförelse. Förmodligen är det här bara toppen på isberget. Någon som har lust att kolla upp …   ►

Är marknadsliberalism VIKTIGAST för liberaler?

Under senare hälften av 1900-talet insåg man att socialism och statskontroll motverkade den ekonomiska utvecklingen, och i förlängningen välfärden. Därför införde mörkermän som t ex Pinochet och de Kinesiska ledargarnityret marknadsliberalism, men struntade i andra viktiga liberala värden som, mänskliga rättigheter, åsiktsfrihet, pressfrihet, mötesfrihet, fria val, decentralisering etc etc etc. Denna utveckling pågår än. Neokonservativa …   ►