2007 02 05

2500 forskare från 130 länder kan inte ha fel!

Oavsett huruvida klimatet har skiftat under historisk eller förhistorisk tid, eller huruvida vulkaner, meteoriter, solfläckar, havsströmmar, jordens avvikande rotation påverkar väder och vind, slår nu ett stort antal forskare fast att jorden är utsatt för klimatförändringar och att dessa med allra största sannolikhet orsakats av människan. Är det sant? Kan vi utföra så komplexa beräkningar? …   →