2006 12 20

Personal på Wild´n Fresh – bilda ett eget fackförbund!

Omständigheterna kring restaurangen Wild´n Fresh i Göteborg, vars ägarinna inte skrivit på fackliga kollektivavtal, blir ett sorgligt exempel på hur välvilja kan urarta. Fackföreningarna, som förr om åren hjälpte arbetarna till skäliga löner och avtal har blivit rigida och maktfullkomliga. Även om en arbetsgivare erbjuder högre löner än avtalen medger, ska de skrivas under. Att …   ►