2006 10 28

Arbetslöshet eller låglönejobb?

Om vi ser på våra europeiska grannländer, och deras system för avtal inom arbetslivet, så utristalliseras i grova drag tre olika modeller. 1) Stark lagstiftning (Frankrike, sydeuropa). 2) Kollektivavtal (Norden). 3) Friare lagstiftning (Irland, Storbritannien m fl). Generellt sett så har regeringar i länder med starka arbetsrättslagar svårt att påverka antalet arbetstillfällen. Att anställa fler …   ►